Szanowni Państwo,Z dniem 06.12.2020 zakończył się etap składania oferty na wykonanie Modułu Udostępnającego System Wyceny Ruchomości.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez firmę Ewolwe Adam Rabcewicz

Szanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie Modułu Udostępnającego System Wyceny Ruchomości .Wszelkie informacje dotyczące zakresu prac, warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,Z dniem 31.10.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „Systemu do półautomatycznego wykonywania kosztorysów budowlanych”.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,Z dniem 31.10.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „System do wyceny szkód na ruchomościach domowych”.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,Z dniem 31.10.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „Opracowanie narzędzia wspierającego proces oględzin wewnętrznych w budynkach”.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,Z dniem 31.10.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „System do diagnostyki sieci elektrycznych w budynkach po szkodach”.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „System do diagnostyki sieci elektrycznych w budynkach po szkodach”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „Opracowanie narzędzia wspierającego proces oględzin wewnętrznych w budynkach”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „Systemu do półautomatycznego wykonywania kosztorysów budowlanych”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę Katarzyna Rumińska-Krzemińska projektu pn.„System do wyceny szkód na ruchomościach domowych”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,Z dniem 14.01.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „Skaner przedmiotów i pomieszczeń”.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,Z dniem 14.01.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „Opracowanie systemu oględzin szkód ubezpieczeniowych on-line”.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,Z dniem 14.01.2019 zakończył się etap składania oferty na wykonanie prac odnośnie projektu pn. „Opracowanie usługi backup’u danych dotyczących likwidacji szkód zgodnego z wymogami RODO”.Miło nam Państwa poinformować, iż wybrana została oferta złożna przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Zapytanie ofertowe

7 stycznia, 2019

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „Opracowanie usługi backup’u danych dotyczących likwidacji szkód zgodnego z wymogami RODO”, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Zapytanie ofertowe

7 stycznia, 2019

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „Opracowanie systemu oględzin szkód ubezpieczeniowych on-line”, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Zapytanie ofertowe

7 stycznia, 2019

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „Skaner przedmiotów i pomieszczeń”, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Zapytanie ofertowe

11 grudnia, 2015

W związku z dynamicznym rozwojem firmy INOTIS przystępujemy do tworzenia narzędzi umożliwiających uproszczenie komunikacji pomiędzy poszkodowany likwidatorami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie opracowania koncepcji, interfejsu oraz wykonania narzędzia multimedialnego dla celu wprowadzenia do oferty firmy zdalnej, zautomatyzowanej usługi dokumentowania i opisu szkód.

Zapytanie ofertowe

1 grudnia, 2014

W związku z realizacją kolejnego etapu projektu nr RPKP.04.03.00-04-013/13 pn. zapraszamy do składania ofert na komputer przenośny

W związku z realizacją inwestycji polegającej na stworzeniu nowej platformy internetowej do obsługi procesów w firmie INOTIS, prosimy o składanie ofert.

Zapytanie ofertowe

25 sierpnia, 2014

W związku z kolejnym etapem budowy środowiska wysokiej dostępności planujemy zakup macierzy dyskowej. Zapraszamy do składania ofert.

W związku z trzecim etapem rozbudowy serwerowni, zapraszamy do przesłania ofert na dostawę i uruchomienie nastepujących elementów:

Prowadzimy wybór oferenta w związku z drugim etapem rozbudowy serwerowni w siedzibie naszej firmy.

Zapytanie ofertowe

10 listopada, 2013

Dotyczy budowy łącza internetowego oraz dostawę usługi stałego dostępu do internetu.

Zapytanie ofertowe

30 stycznia, 2013

W związku z planowaną rozbudową środowiska serwerowego zapraszamy do składania ofert na zakup.