Zapytanie ofertowe

30 stycznia, 2013

W związku z planowaną rozbudową środowiska serwerowego zapraszamy do składania ofert na zakup.

Środowiska serwerowego zapewniające pełną redundancję (automatyczne zastępowanie jednego urządzenia np. ulegającemu awarii przez drugie) w postaci:

  • 2 serwery wieloprocesorowe wyposażone w sterowniki RAID (umożliwiające podłączenie w bezpieczny sposób wielu dysków) oraz co najmniej 2 dyski w technologii SAS (umożliwiające pracę 24 h/dobę i jednocześnie bardzo krótkie czasy dostępów do danych). Serwery powinny posiadać przynajmniej 8 GB RAM,
  • Podstawowy styk z siecią Internet będzie zapewniony przez klaster 2 firewalli. Firewalle będą zapewniać pełną redundancję dostępu do/z Internetu, posiadać przynajmniej 8 interfejsów 10/100/1000, separować sieć wewnętrzną na DMZ’ty, obsługiwać tunele VPN, pełne szyfowanie,
  • 2 zestakowane switche umożliwiające podłączenie wszystkich wymaganych urządzeń w infrastrukturze sieci, posiadające przynajmniej 24 porty 10/100/1000, QoS, DHCP, DTP, VLAN,
  • 1 macierz dyskowa zapewniająca z jednej strony krótkie czasy dostępu do baz danych wykorzystywanych przez oprogramowanie serwera z drugiej macierz powinna gwarantować dużą pojemność, możliwość rozbudowy o kolejne dyski, wysoką niezawodność uzyskaną przez wewnętrzną redundancję. Wyposażona powinna być w dyski typu SAS w ilości zapewniającej minimum 6 Tb pojemności.

W celu zapoznania się ze specyfiką rozwiązań informatycznych planowanych do wdrożenia w INOTIS przed złożeniem oferty wymagane jest spotkanie w siedzibie INOTIS z inżynierem będącym odpowiedzialnym za przygotowanie oferty.

Spotkania należy umawiać w terminie do 30 czerwca 2013 roku w sekretariacie firmy.