Na Państwa zlecenie zrealizujemy w dowolnej części proces likwidacji szkody.

Dzięki rozbudowanej siatce ponad 370 rzeczoznawców, jesteśmy w stanie w dogodnym dla poszkodowanego czasie dotrzeć w najdalszy zakątek Polski. Grupę współpracowników INOTIS tworzą dedykowani określonym zdarzeniom ubezpieczeniowym fachowcy.

Rzeczoznawcy komunikacyjni

Mają dostęp do wszystkich niezbędnych programów: Audatex, Carwert, Infoekspert. W każdej chwili rzeczoznawcy mogą skontaktować się z opiekunami w centrali firmy, którzy zapewniają wsparcie pracownikom terenowym. Opiekunami są rzeczoznawcy stacjonarni, którzy posiadają bogate doświadczenie zarówno warsztatowe, jak i zawodowe w pracy dla towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ponad 20% zleceń realizowanych przez rzeczoznawców terenowych podlega kontroli specjalistów w centrali firmy. Mają one na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez INOTIS.

Likwidatorzy majątkowi

Likwidatorzy majątkowi wykonują oględziny w terenie oraz dokumentują szkodę i jej okoliczności. Na tej podstawie tworzony jest protokół wraz z  dokumentacją fotograficzną. W zależności od wymagań Klienta, w trakcie oględzin odbierana lub przekazywana jest dokumentacja poszkodowanemu.

Likwidatorzy merytoryczni

Jeśli zlecenie obejmuje również określenie wysokości szkody, po oględzinach do pracy przystępują kosztorysanci w siedzibie firmy. Są to osoby z wyższym wykształceniem budowlanym. Kosztorysy są wykonywane według wytycznych towarzystwa z wykorzystaniem programu Norma Pro i cennika Sekocenbud. Do szacowania wartości ruchomości wykorzystywana jest posiadana przez firmę obszerna baza danych oraz odpowiednio przystosowany arkusz.

Podobne czynności kontrolne realizowane są w segmencie szkód majątkowych – zgodnie z wyżej opisanym wzorcem.