INOTIS realizuje likwidacje szkód wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu wielu dziedzin. Na potrzeby Klienta możemy wykonać zarówno kompleksową likwidację szkód, jak również przygotować częściową ekspertyzę lub opinię.

Likwidacja szkód dużych i złożonych

 • Budownictwo (katastrofy, błędy projektowe, wykonawcze, montażowe, wyceny, kosztorysy),
 • Pożarnictwo (ustalenia przyczyny pożaru, zabezpieczenia p.poż),
 • Elektryka (od niskonapięciowych do 110 kV),
 • Elektrotechnika,
 • Geodezja (przebiegi infrastruktury podziemnej),
 • Rachunkowość,
 • Informatyka,
 • Prawo,
 • Instalacje wodne i gazowe (niskociśnieniowe oraz wysokociśnieniowe),
 • Fizykochemia (badanie składu chemicznego, ustalenie reakcji, DNA),
 • Mechanika pojazdów i ruch drogowy.

Maszyny i urządzenia

Ustalamy przyczyny powstania uszkodzeń, wyceniamy koszta naprawy oraz wartość maszyn i urządzeń:

 • Kolejowych (tabor i infrastruktura),
 • Lotniczych (śmigłowce, płatowce),
 • Wodnych (jachty, skutery, łodzie),
 • Turbin wiatrowych,
 • Wysoce specjalistycznych maszyn i urządzeń branżowych,
 • Medycznych,
 • Budowlanych,
 • Elektronicznych,
 • Urządzeń dozoru,
 • Linii produkcyjnych,
 • Rolniczych,
 • Automatyki,
 • Megaukładów technicznych.