Zapytanie ofertowe „System do wyceny szkód na ruchomościach domowych”

22 października, 2019

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę Katarzyna Rumińska-Krzemińska projektu pn.„System do wyceny szkód na ruchomościach domowych”, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,
 
W związku z realizacją przez firmę Katarzyna Rumińska-Krzemińska projektu pn.„System do wyceny szkód na ruchomościach domowych”,
 

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

 

zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

W celu usprawnienia procesu wyboru ofert przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć.

Link do Formularza Ofert znajduje się TUTAJ, a dokument zostanie automatycznie pobrany. Dziękujemy.