Zapytanie ofertowe

7 stycznia, 2019

Szanowni Państwo,W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „Skaner przedmiotów i pomieszczeń”, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,

W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. „Skaner przedmiotów i pomieszczeń”, w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.  W celu usprawnienia procesu wyboru ofert – przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć.

Link do Formularza Ofert znajduje się tutaj, a dokument zostanie automatycznie pobrany. Dziękujemy.