Zapytanie ofertowe

10 listopada, 2013

Dotyczy budowy łącza internetowego oraz dostawę usługi stałego dostępu do internetu.

W związku z realizacją budowy środowiska wysoko dostępowego prosimy o składanie ofert na budowę łącza internetowego oraz dostawę usługi stałego symetrycznego dostępu do internetu z prędkość transmisji minimum 30 / 30 Mb/s z SLA powyżej 96%.

Oferty należy składać na adres piotr.jurkowski@inotis.pl do dnia 20 grudnia 2013 roku.