Zapytanie ofertowe do wniosku 1/FWI-C19/2020/858

23 listopada, 2020

Szanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie Modułu Udostępnającego System Wyceny Ruchomości .Wszelkie informacje dotyczące zakresu prac, warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.Zapraszamy.

Szanowni Państwo,
 
W związku ze złożonym przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp z.o.o. wniosku 1/FWI-C19/2020/858 o powierzenie grantu z Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w ramach schematu „Wsparcia przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,Schemat: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
 

 

Wszelkie informacje dotyczące zakresu prac, warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości..

W celu usprawnienia procesu wyboru ofert przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć.

Link do Formularza Ofert znajduje się TUTAJ, a dokument zostanie automatycznie pobrany.

Dziękujemy.