Pożary

Nasi eksperci ustalają zarówno bezpośrednią, jak i pierwotną przyczynę pożaru. Są więc w stanie określić ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do jego powstania i rozwoju. W przygotowanych przez INOTIS opiniach zawsze zostanie odnotowany fakt ewentualnych uchybień, złamania przepisów przeciwpożarowych lub budowlanych, które przyczyniły się do powstania pożaru.

Wiedza zdobyta podczas realizacji setek zleceń pozwala na wnikliwą analizę pożarową zarówno szkód typowych, jak i skomplikowanych pożarów specjalistycznych maszyn czy też całych linii technologicznych.

Szacujemy również ryzyko powstania zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem, czy też przestrzegania przepisów p.poż.