Geodezja

Szeroką grupą szkód – szczególnie z ryzyka OC – są uszkodzenia infrastruktury podziemnej.

Eksperci INOTIS są wyposażeni w specjalistyczne urządzenia geodezyjne. Dzięki temu są w stanie zweryfikować, czy przebieg podziemny uszkodzonego mienia jest zgodny z dostępnymi dla ubezpieczonego mapami.

Nasi geodeci mogą również przeanalizować dokumentację przedwykonawczą lub powykonawczą. Przy oględzinach możliwe jest ustalenie faktycznego położenia punktu na mapie zasadniczej, w którym nastąpiła szkoda.