Badania fizyko-chemiczne (DNA, porównanie materiałów, skład pierwiastkowy)

Eksperci INOTIS zapewniają Państwu usługi laboratoryjne w szerokim zakresie:

  • Badanie śladów biologicznych poprzez analizę DNA (ślady pozostawiane na elementach pojazdu – poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, itp.),
  • Identyfikacja gatunku zwierzęcia, który pozostawił ślady biologiczne (szczególnie przydatne przy analizie szkód na pojazdach z OC gospodarstwa rolnego),
  • Porównanie składu i struktury materiału (np. analiza lakieru pozostawionego przez pojazd sprawcy, czy innych śladów np. oleju silnikowego),
  • Badanie składu chemicznego substancji (pomocne przy ustalaniu np. przyczyny powstania pożaru, składu oleju silnikowego, paliwa itp.).