Zapytanie ofertowe „Opracowanie narzędzia wspierającego proces oględzin wewnętrznych w budynkach”

pa 22, 2019

Szanowni Państwo,

W związaniu z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. projektu pn. "Opracowanie narzędzia wspierającego proces oględzin wewnętrznych w budynkach", zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

Zapraszamy.
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp z.o.o. projektu pn.„Opracowanie narzędzia wspierającego proces oględzin wewnętrznych w budynkach”,

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

 

zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie informacje dotyczące warunków oraz sposobu przygotowania oferty zostały ujęte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.

W celu usprawnienia procesu wyboru ofert przesłany dokument zawiera również Formularz oferty, którym proszę się posłużyć.

Link do Formularza Ofert znajduje się TUTAJ, a dokument zostanie automatycznie pobrany. Dziękujemy.