Nowa Platforma Informatyczna - Analiza funkcjonalno-techniczna systemu- zapytania ofertowe

maj 28, 2014

Prowadzimy wybór oferenta w związku z dofinansowaniem projektu nr RPKP.04.03.00-04-013/13 pn. "Stworzenie innowacyjnej platformy informatycznej oraz wdrożenie TIK i telepracy w INOTIS Piotr Jurkowski"
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie analizy funkcjonalnej i technicznej systemu realizowanego w ramach projektu: "Stworzenie innowacyjnej platformy oraz wdrozenie TIK i telepracy w Inotis Piotr Jurkowski"
 
Preferowane firmy informatyczne z doświadczeniem w produkcji oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej.
 
Oferty proszę składać do 18.06.2014 na adres agnieszka.kirsz@inotis.pl