Zapytanie ofertowe - platforma internetowa

pa 19, 2014

W związku z realizacją inwestycji polegającej na stworzeniu nowej platformy internetowej do obsługi procesów w firmie INOTIS, prosimy o składanie ofert.

 

Szczegółowa specyfikacja wymogów wobec platformy dostępna jest w siedzibie firmy i zostanie przekazana po prezentacji firmy oferenta.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: piotr.jurkowski@inotis.pl do 02.11.2014.
Wyjaśnienia udziela Agnieszka Kirsz tel. 52 520 82 02

Ze względu na wpływające prośby oferentów informujemy, że termin składania propozycji zostaje wydłużony do dnia 5.11.2014.