Dofinansowanie ze środków unijnych

lut 15, 2014

Nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na innowacyjne rozwiązania IT.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPKP.04.03.00-04-013/13 o nazwie „Stworzenie innowacyjnej platformy informatycznej oraz wdrożenie TIK i telepracy w INOTIS Piotr Jurkowski” złożyliśmy w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013 w ramach Działania 4.3 „Rozwój komercyjnych e-usług”, w ramach Osi priorytetowej 4. „Rozwój infrastruktury

społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-13.

 

Z radością informujemy, że 12 lutego decyzją, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie uchwały nr 5/146/14 nasz projekt otrzymał dofinansowanie. Dofinansowanie w ramach konkursu otrzymało 41 firm z całego województwa.